TangoTouch tastaturtrening for Win 7 og Win 8. (HMS nr.:041406)

Ved hjelp av programmet Tango Touch kan synshemmede og andre trene opp sin evne å til å håndtere et normalt PC-tastatur. Tango Touch er tatt frem for å fylle behovet for grunnleggende tastaturtrening som mange handikappede har. Tanken er at brukeren etter en innledende introduksjon skal kunne bruke programmet helt på egen hånd. Metoden som trenes inn er Touch-metoden.


Programbeskrivelse

Den grunnleggende treningen med fingersettingen utføres ved hjelp av øvelsen "Rett finger". Her får man informasjon om hvilken finger som skal brukes for en bestemt tast samtidig som man øver. Deretter kan man gå over til menyalternativet "Øve", der man får prøve på egen hånd. Til slutt kan man teste seg og til og med få "resultat". I programmet inngår det 18 øvelser og 17 tester med økende vanskelighetsgrad. Dessuten tilbyr Tango Touch trening på spesialtaster, funksjonstaster og kombinasjonstaster (Spesial). Alternativet "Tasteinfo" er beregnet for den som vil orientere seg på tastaturet på egen hånd. Her trykker man en tast og programmet svarer med å vise og lese opp navnet på tasten. Programmet har støtte for tale. Det kreves da en talesyntese. Muligheter til å forandre tekst type og størrelse, samt farger på tekst og bakgrunn.


Systemkrav

Programmet støtter talesyntese basert på Sapi 5 feks. Infovox 4, men kan også brukes uten talestøtte.