OmniPage 18 Standard (HMS nr.:172751 )
OmniPage Ultimate (HMS nr.: 196624 )


OmniPage er den mest presise måten å konvertere dokumenter og skjemaer på. Verdens mest solgte OCR programvare inneholder smartere og kraftigere tekstgjenkjenning, inntil 46% raskere enn forrige versjon. Gjennombrudd i hyper-threading og parallell prosessering er kombinert med avansert arbeidsflyt teknologi for å automatisere konverteringer. Ny innovative funksjoner gjør OmniPage til den første av sitt slag på flere områder. Enten du skal gjøre om papir til digitale filer, konvertere et bilde av et Word dokument til en lydfil eller lage PDF dokumenter i batcher, er OmniPages overlegne hastighet og nøyaktighet klar for oppgaven.

OmniPage er verdens mest nøyaktige dokument konverterings program, det har 99% nøyaktighet, slik at man kan gjøre om papir og PDF-filer til elektroniske filer du kan redigere, søke i og dele i det formatet du ønsker. Du kan gjøre om dokumenter som det ville tatt flere timer å skrive inn manuelt til perfekt formaterte dokumenter i løpet av sekunder.


Denne førsteklasses nøyaktigheten i forbindelse med dokumentformatering gjør at man sparer betydelig tid og penger ved å radikalt forbedre måten man behandler, arkiverer og deler papir og digitale dokumenter på. Det er enkelt å bruke, oppgaver blir automatisert, informasjon er lett tilgjengelig og produktiviteten øker.

Selv digitalkamera eller iPhone bilder kan konverteres til filer du kan redigere i ditt favoritt PC-programmer, mens skannede dokumenter kan gjøres om til elektroniske bøker spesielt formatert for enkel lesing på e-bok leseren Amazon Kindle slik at du kan ta dine dokumenter med deg.


Tale

Av andre avanserte funksjoner nevner vi talemodus, som kan være til nytte for synshemmede. Klikk på en linje av den innskannede teksten, og den blir lest opp. Ved hjelp av tastekombinasjoner kan man få lest opp ulike deler av teksten.