Aktiviteter

Aktivitetskalender med oversikt over kurs, seminarer og andre aktiviteter innen syn og hjelpemidler.

Dato Aktivitet Sted Annen Info Link
23-24 Okt 2019 Utstilling Quality Hotell Augustin Trondheim Åpen for alle 10-16
5-7 November 2019

Utstilling - Exhibit opportunity at Kongsberg Vision Meeting Universitetet i Kongsberg https://usn.us2.list-manage.com/track/click?u=b244dd89248d8aaf5820432e0&id=b9ce130b03&e=ca211f4f26
13-14 Nov 2019 Spot konferanse The Qube, Hans Gaarders veg 41, 2060 Gardermoen
https://www.statped.no/kurs-konferanser-studier/konferanser/arlige-konferanser/spot/