Vi finnes for syns skyld!

Vi syntes det er en selvfølge at svaksynte og blinde skal ha mulighet til å gjøre det andre gjør.

Derfor leverer vi i SynSupport Nordic Eye praktiske synshjelpemidler for ulike behov.


Vi tenker ett steg lenger!

SynSupport Nordic Eye

Folmovegen 16
2150 Årnes
Tlf: 63825700
post@nordiceye.no


Nyheter:
Ny Nettbutikk

les mer om svaksynt


Retiplus
Et hjelpemiddel for de med redusert synsfelt
Les om Retiplus


Ny Lese TV fra Chris Park
i-Loviwe 13FHD les om


Ny Lese TV Snow 12 med OCR
Les om Snow 12

OrCam MyEye 2.0.
Hms artikkel nummer: 243194
Et lite trådløst smart kamera.
Pek og teksten leses opp